Home Page Image

FMS biedt de opdrachtgever:

resultaat


kennis


flexibiliteit


vernieuwde blik


enthousiasme
Over FMS

 

FMS richt zich voornamelijk op het continueren, verbeteren en veranderen van bestaande bedrijfsprocessen en de positionering in de markt. Waar nodig zal er op directie/aandeelhouders nivo gekeken worden naar de gevoerde strategie en het ondernemingsbeleid met als uitgangspunt de behoefte van de markt.

FMS is vooral actief in de maakindustrie met in het bijzonder de metaalindustrie. Van toeleveranciers op nationaal nivo tot producenten van kapitaalgoederen voor de internationale markt.

FMS lost niet alleen concrete problemen op maar signaleert ook latente behoeften of verbeterpunten. Hierbij kijkend niet alleen naar de behoefte en toegevoegde waarde van de opdrachtgever, maar uiteindelijk ook de eindklant.

“Chaos often breeds life, when order breeds habit” Henry B. Adams