Home Page Image

vb: sales en orderverwerking

vb: van een R & D gestuurd bedrijf naar een productie gestuurd bedrijf

vb: meer omzet/winst te genereren met grote complexe projecten

vb: Bedrijfsonderdeel verkoopbaar te maken en vervolgens succesvol in de markt te zettenProjecten

vb: Bedrijfsonderdeel verkoopbaar te maken en vervolgens succesvol in de markt te zetten

Doelstelling:
Bedrijfsonderdeel verkoopbaar te maken en vervolgens succesvol in de markt te zetten.

Uitvoering:
De uitvoering was gefaseerd opgezet met eerst een analyse van de bedrijfstak resulterend in een businessplan. Daarna vond het daadwerkelijk opzetten/doorstarten van het bedrijfsonderdeel plaats. Eerste fase heeft een tijdsperiode van 6 maanden in beslag genomen. In die periode was er ook overleg met Ondernemingsraad en vakverenigingen mbt de nieuw op te zetten onderneming . Dit mede vanwege het feit dat een deel van het beschikbare personeel moest afvloeien voor de doorstart. Tweede fase had betrekking op de daadwerkelijke periode van vorming van een nieuw bedrijf, het opzetten van de nieuwe bedrijfsprocessen en organisatie structuur en de acquisitie van nieuwe klanten. Initiële fase van 2 jaar.

Resultaat:
Goed draaiend bedrijf waar bij de basis alle relevante bedrijfsstructuren geregeld waren van ISO certificering naar ARBO VGW structuren en de milieuvergunning. In 2009 zal het bedrijf zijn 10-jarig bestaan kunnen vieren, wat aangeeft dat dit bedrijf toegevoegde waarde levert in de markt waarin zij opereren